El Consell General del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial s’ha reunit avui a Can Roqueta per fer balanç i marcar les properes accions.

El  pla operatiu consensuat pels ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Castellar del Vallès, la Fundació de Disseny Tèxtil (FUNDIT) la Fundació Parc Taulí i la Universitat Autònoma de Barcelona avança. L’aposta conjunta d’aquest territori per marcar una estratègia de futur basada en el potencial de la zona respecte el disseny i la innovació aplicats als sistemes industrials ha establert les bases durant 2019 per tancar bona part de les actuacions de 2020.

Així s’ha exposat en el marc del Consell General del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial “ININVALLES. Territori innovador per créixer” reunit avui al Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta per fer balanç i marcar les properes accions.

El Consell ha comptat amb la intervenció inicial de la tinenta d’alcaldessa de desenvolupament econòmic i impuls administratiu de l’ajuntament de Sabadell, Montse González. Segons González “des dels territoris hem de ser capaços de marcar a l’agenda les fites que permetin donar el salt a la transformació econòmica on la innovació i el coneixement són motors”. “El 2019 ha estat el primer any sencer on el projecte ININVALLÈS ha activat totes les seves operacions. En resum, s’ha assolit un 35% de la seva execució i el projecte finalitza l’any a ple rendiment. Durant el 2020 les actuacions aniran adquirint resultats cada vegada més visibles al territori”.

La taula del Consell ha estat presidida també per l’alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés, la tinenta d’alcaldia de Territori i Mediambient, Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació, Mònica Sempere, l’alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, el tinent d’alcalde d’Hisenda Pública i Economia local de Sant Quirze del Vallès, Àlex Brossa, el director general de la FUNDIT, Antoni Garrell, el director de Recerca i Innovació de la Fundació Parc Taulí, Lluís Blanch i el vicegerent de Recerca de la UAB, Ivan Martínez.

Cost del projecte

La Generalitat de Catalunya va considerar  l’any 2018 aquest projecte mereixedor del cofinançament del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Això fa que ININVALLÈS sigui un dels únics 4 Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de l’àmbit metropolità de Barcelona aprovats. El cost total del Projecte és de gairebé 3,3M€ i rep una subvenció d’1,6M€ d’Europa  per desenvolupar diferents operacions. El termini d’execució del projecte és fins desembre de 2020 amb opció de pròrroga.

L’Ajuntament de Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell és l’entitat coordinadora del Pla i vetlla per enfortir i cohesionar els actius existents en aquest àmbit d’especialització. El lideratge de Sabadell respon a l’evident influència dins el territori format pels municipis i entitats sòcies del projecte i a la trajectòria de treball amb aquestes i altres entitats rellevants de l’entorn socioeconòmic per impulsar un pla d’innovació, la creació de clústers i el treball per fomentar l’economia circular en l’àmbit industrial. Amb la massa crítica que sumen els socis de projecte, es dibuixa un ecosistema innovador amb potencialitats ben clares a desenvolupar gràcies a les operacions del projecte PECT i sobre les que l’Ajuntament de Sabadell farà  seguiment de l’execució i compliment dels compromisos de totes les entitats.

Fundació de Disseny Tèxtil (FUNDIT)

La Fundació de Disseny Tèxtil (FUNDIT) és l’executora de l’operació Tecnodisseny: club de talent i innovació. Es tracta d’un conjunt d’accions que permetrà la construcció d’un centre per al disseny i la innovació. El centre té l’objectiu de formar els joves estudiants de l’economia 4.0 específicament en Strategic, Business & Product Design. La visió és que es converteixi en la referència del Smart Design per a Catalunya, Espanya i Europa, impulsant també d’ aquesta manera la promoció econòmica de Sabadell i el territori proper. Però a banda de la rehabilitació i adaptació d’espais es proposa, la posada en marxa de programes de dinamització d’innovació oberta i també on es puguin desenvolupar proves pilot de productes innovadors. En aqueta línia aquest any ha portat a terme el disseny de diferents productes com tinta electrònica o instal·lacions audiovisual per conscienciar sobre la necessitat d’estalvi d’aigua. A banda,  s’han iniciat les obres per l’edifici previst.

Universitat Autònoma de Barcelona

Per la seva part, la Universitat Autònoma de Barcelona crearà un Observatori d’intel·ligència competitiva: tecnologies i les tendències socials per a les empreses per mantenir-se informades de l’evolució del sector i de la competència. D’aquesta manera, les empreses disposaran d’una eina personalitzable, que els hi permeti rebre informació ajustada al seu perfil, de forma automàtica, i finalment poder utilitzar aquesta informació. Aquest 2019 s’ha desenvolupat un prototip de plataforma on line (oberta) de  vigilància tecnològica. Això finalitzarà a 2020 amb una plataforma per a l’ús dels socis del projecte i empreses.

Corporació Sanitària del  Parc Taulí

La Corporació Sanitària del Parc Taulí desenvoluparà l’operació “El disseny i la innovació industrials al servei de l’envelliment actiu al Vallès”. En aquest marc es crearà l’espai de trobada  GENT GRAN LAB entre les empreses, professionals del disseny i persones usuàries de productes o servei per crear sinergies que potenciïn la transferència tecnològica al parc empresarial i industrial del Vallès i així es puguin crear nous productes per a la millora de l’envelliment actiu i salut de la població de gent gran. Durant 2019 gràcies al projecte ININVALLÈS, FUNDIT i Taulí han signat un conveni per treballar conjuntament pel disseny de serveis i productes.   Durant  2020 Taulí concretarà el condicionament d’un espai per innovar amb el col·lectiu de gent gran. També completarà el disseny i implementació del sofware de suport a la innovació de la gent gran.

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Per últim, la quarta operació rep el nom d’Impuls de l’economia circular als sistemes industrials i serà executada per l’Ajuntament de Sant Quirze. L’economia circular proposa un model de desenvolupament que permet revaloritzar el recursos sobrants que generen les empreses. Entre les actuacions que es portaran a terme destaca, la diagnosi de l’economia circular a les àrees industrials dels municipis socis del projecte i l’impuls de polígons ecoeficients. Durant 2020 es preveu la creació d’un full per a la transició a l’economia circular, amb solucions tecnològiques innovadores aplicables als polígons industrials del territori.

Enllaços relacionats