Patrícia Illa Borge és la tercera tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Igualada i regidora de Promoció de la Ciutat, Internacionalització, Innovació i Esports. En aquesta entrevista ens explica el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de les Indústries del Disseny Igualada-Anoia.

1. Quina iniciativa heu pres mitjançant el PECT per portar a terme una transformació econòmica del vostre territori?

El Pla d’Especialització Competitiva Territorial de les Indústries del Disseny d’Igualada-Anoia té l’objectiu de crear un centre neuràlgic d’innovació i de rellançament de les indústries del disseny a la comarca.  Les iniciatives que s’estan duent a terme en el marc d’aquest PECT són el suport a la internacionalització de les indústries del disseny, la creació de la Igualada Fashion Hub – un espai equipat per a recolzar la competitivitat i el creixement del Clúster Tèxtil i Moda de l’Anoia, integrant formació tècnica i creativa, tecnologia i serveis en un espai comú – i la posada en marxa d’una Oficina de Promoció de les Capacitats Industrials de la Comarca, que ajudarà a atreure marques i distribuïdors i a promocionar el potencial de la fabricació local.

2. Com incideix la innovació? 

El PECT, coordinat per l’Ajuntament d’Igualada, està fortament lligat a la innovació i al nostre desenvolupament econòmic local.  Gràcies a aquest projecte, pròximament la ciutat d’Igualada tindrà una important infraestructura per a potenciar la innovació: la Igualada Fashion&Design Hub.  Aquesta infraestructura  serà un ambiciós espai  de suport al desenvolupament de les indústries del disseny de l’Anoia, facilitarà els processos de digitalització, innovació i creativitat, orientada a atendre una demanda de proximitat caracteritzada per la rapidesa i la personalització dels productes. Aquest impuls a la innovació ha de permetre generar oportunitats professionals especialment en els segments més joves de la població.

Per incidir encara més en la innovació, el nostre PECT té una operació anomenada: Programa d’impuls de la indústria 4.0 a l’Anoia. Aquesta operació té l’objectiu d’avançar en la transformació de les empreses relacionades amb el món del disseny de la manufactura avançada, la Internet de les coses, l’híper connectivitat i el Big Data (o tractament i interpretació massiu de dades).

3. Quina incidència ha tingut la Covid-19 en el desplegament del projecte?

La crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 ha afectat negativament, i de forma especialment destacada, al territori d’Igualada i la Conca d’Òdena. Això ha provocat que l’execució del conjunt d’aquest projecte s’hagi vist, com la resta d’activitats desenvolupades en el nostre territori, fortament repercutida.

Les mesures de confinament per fer front a la Covid-19 han impactat de ple en les activitats de les operacions de l’Oficina de promoció de capacitats industrials per a l’atracció de fabricacions al teixit industrial de la comarca de l’Anoia i l’impuls a la internacionalització de les indústries del disseny. Ambdues operacions tenen activitats lligades a viatges i a l’assistència a fires internacionals de referència en el sector. La impossibilitat de viatjar i la incertesa de quin és el futur immediat ha afectat negativament al desplegament del projecte.