Des de 1996, la Fundació Cotec realitza anualment l’informe COTEC amb l’objectiu de reflectir la situació de l’R+I+D a Espanya. Aquest informe ofereix un recull d’anàlisis i opinions d’experts en innovació i la seva previsible evolució, a més de recollir els principals indicadors nacionals, autonòmics i internacionals sobre la matèria.

Segons l’informe d’aquest any, per a una empresa innovadora augmentar en un punt la seva inversió en innovació augmenta les seves vendes en un 3,7%. Així doncs, invertir en innovació és rendible, la taxa bruta de rendibilitat de la inversió a les empreses innovadores està al voltant del 10%. Si separem per sectors, podem veure que la rendibilitat de la inversió és més gran en empreses que estan començant a innovar. En línia amb aquest estudi, segons un estudi de Pricewaterhouse, companyia internacional que ofereix serveis d’auditoria, assessorament fiscal i legal, consultoria i transaccions, les empreses que innoven de manera estable creixen el triple que les empreses que innoven poc o de forma puntual.