Un ecosistema d’innovació entrellaça vincles de diferents organitzacions i actors rellevants d’un nucli productiu que vetllen per la interacció, la pràctica d’habilitats i l’aprenentatge a través d’un procés comú i compartit.

Per tal que aquest procés comú sigui eficaç i productiu, els territoris i ciutats han de gestionar les tres xarxes dels ecosistemes d’innovació per crear un entorn innovador. Aquestes són:

• Les xarxes de talent, que estan compostes per individus amb valuosa formació i habilitats de treball per resoldre problemes complexos.

• Les xarxes d’estructures organitzatives, que serveixen com a base per a la col·laboració i permetin una promoció basada en els mèrits de les millors idees.

• Les xarxes d’infraestructures urbanes, que donen suport a la innovació, mantenint l’ecosistema ben connectat, esdevenint desitjable i capaç de facilitar la fructificació de la interacció humana.

Aretian