Coneix els membres d’ININVallès: Parc Taulí de Sabadell

La Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, junt amb l’Hospital de Sant Joan de Déu, és considerada la millor pràctica hospitalària en el desenvolupament seriós de la funció innovadora, oberta als agents econòmics i socials i a la ciutadania.

Va néixer l’any 1993 amb l’objectiu de potenciar la docència i la innovació entre els seus professionals, tant des de l’àmbit científic-mèdic com en el de la gestió i activitat assistencial i, des del 2008, és una unitat docent de la UAB on s’imparteixen cursos clínics. Des de fa alguns anys col·labora, també, en diverses assignatures amb altres unitats docents de la UAB.

En el marc del projecte ININVallès, Parc Taulí vetlla per millorar l’envelliment actiu i la salut de la població de la gent gran amb la creació d’un espai i d’una metodologia per a la captació de les necessitats de la població major de seixanta anys. Gràcies a la seva capacitat de mobilització del sector sanitari, a la bona relació amb el seu entorn -empreses que han de proveir solucions a les demandes dels hospitals- i a la seva experiència en acostar el disseny industrial a les creixents necessitats de l’envelliment actiu, Parc Taulí és una peça fonamental per al projecte.