Impulsors

SOCIS BENEFICIÀRIS

Coordinació del PECT

Assumeix les tasques de coordinació del projecte a través de l’encàrrec de gestió a l’entitat municipal Vapor Llonch. Conjuntament amb els ajuntaments de Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Castellar del Vallès van anunciar a l’octubre de 2015 la seva aliança en aquest projecte sota una mateixa estratègia de futur pel territori.

Pressupost
327,672€

Observatori d’intel·ligènca competitiva: tecnologies i les tendències socials

La UAB és la universitat de referència del Vallès. Va néixer i va créixer en aquest àrea de Catalunya, naturalment industrial i pionera la recerca i aplicació de noves tecnologies a les empreses manufactureres del seu entorn. Té molt sentit que s’incorpori en aquest PECT, on és valorada també la seva avançada reflexió sobre el disseny d’ecosistemes de coneixement i innovació al territori.

Pressupost
344.470€

Tecnodisseny

ESDI és el millor representant universitari dins l’àmbit d’aquest PECT. Per una banda, és històrica la seva integració i implicació amb les ciutats de l’àmbit i, per l’altra, es dedica a generar i transferir coneixement en la disciplina del disseny industrial, especialització triada en el PECT. L’actual estratègia del l’ESDI d’avançar cap al desenvolupament del concepte d’smart design, hibridant l’economia digital i la funció de disseny industrial, és pionera i inspiradora del repte que es planteja justament l’ecosistema que planteja aquest document.

Pressupost
2.117.819€

Disseny i innovació industrial al servei de l’envelliment actiu al Vallès

Junt amb l’Hospital de Sant Joan de Déu, és considerada millor pràctica hospitalària en el desenvolupament seriós de la funció innovadora, oberta als agents econòmics i socials i a la ciutadania. És per això que té tota la coherència incorporar-la al projecte, especialment per la seva experiència en acostar el disseny industrial a les creixents necessitats de l’envelliment actiu.

Pressupost
245.000€

Impuls de l’economia circular als sistemes industrials

L’Ajuntament de Sant Quirze és referent en Economia Circular. En concret, Sant Quirze del Vallès està treballant l’operació Impuls de l’economia circular als sistemes industrials, que proposa una sèrie d’actuacions per a la millora de la competitivitat del teixit empresarial del territori mitjançant les actuacions d’economia circular identificades, les quals aniran orientades a millorar l’eficiència en l’ús dels recursos, reducció de costos i impulsar sinèrgies entre empreses mitjançant l’intercanvi de materials, energia i aigua.

Pressupost
241.757€

SOCIS NO BENEFICIÀRIS