OP3

Tecnodisseny
Sol·licitar informació

projecte

Coneixement

Tecnodisseny

Nou espai per a la mobilització de coneixement i talent.

Crea concepte Tecnodisseny, tecnologia i disseny. 

5

Disseny intel·ligent aplicat a la indústria

5

Disseny i innovació a pimes industrials i auxiliars de la indústria

Construcció d’un centre per al disseny i la innovació

Pressupost

2.117.819€

PER A MÉS INFORMACIÓ...

12 + 5 =