Repte

Renovar-se o morir, un repte per la competitivitat d'avui

Vallès Occidental, fortalesa a la indústria.

Territori amb major concentració industrial de Catalunya.
28% d’indústria
130 polígons industrials.

Renovar-se és innovar.

Sòlida cultura industrial, Massa crítica d’empreses industrials i de serveis a la indústria, Grau de competitivitat que pot millorar mitjançant la innovació.

CRÉIXER EN UN ECOSISTEMA INNOVADOR

Cap a un territori innovador

Activar

noves possibilitats de creixement i millora partint de les capacitats i possibilitats instal·lades al territori. 

Crear

un territori per qui vulgui créixer en el pla personal, en formació, emprenedoria, per l’empresa, per a desenvolupar un negoci i ser competitiu a través de les eines de l’especialització i la innovació.

Idear i construir

espais i eines perquè les empreses s’especialitzin, innovin, ideïn noves oportunitats de negoci en l’àmbit internacional i que incrementin la productivitat millorant l’eficiència en l’ús dels recursos.

Connectar

interessos comuns, vincles i lligams per un treball conjunt entre l’esfera privada i pública, enfortint connexions amb centres tecnològics, universitat i escoles especialitzades, treballar conjuntament amb institucions rellevants i amb els governs municipals existents al territori.

EL PECT està FINANÇAT AMB FONS EUROPEUS i PERMET CONSOLIDAR L’ECOSISTEMA