S’activa la web del projecte ININVallès amb tota la informació de les operacions, activitats, socis i les notícies que es vagin produint.

Aquesta web serà el centre d’informació del projecte, gràcies a la seva contínua actualització amb l’evolució de les operacions i la incorporació de notícies, es facilitarà el coneixement per part dels seus visitants del desenvolupament de les seves accions.

Aquest és un dels elements que formen part del pla de comunicació d’ININVallès i que inclourà a més d’aquest, altres elements que permetran donar visibilitat del projecte als seus diferents públics objectius, com són el sector empresarial, l’àmbit del coneixement, la mateixa administració i la ciutadania.

Per assolir aquest objectiu s’ha previst una presència a diferents canals, els digitals, com les xarxes socials i la mateixa web, o d’altres offline com ara els elements d’imatge corporativa, la presència a fires, els elements informatius com flyers i la difusió als mitjans de comunicació de tota l’activitat que es produeixi.

L’execució d’aquest ambiciós pla de comunicació és responsabilitat de l’Agència OMA, amb seu a Lleida. Aquesta agència de comunicació integral gestiona projectes de comunicació per empreses i institucions d’àmbit local i nacional.