L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès organitza la quarta Jornada Empresarial en línia d’ININVallès

El dijous 7 d’octubre va tenir lloc la quarta jornada empresarial en línia del PECT ININVallès organitzada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. La sessió, que portava per nom ‘Eina d’Autoavaluació de l’Ecoeficiència als PAEs’, tenia l’objectiu de presentar als assistents una nova eina que pretén posar de manifest quin és l’estat d’ecoeficiència d’un polígon industrial per tal de detectar els seus punts forts i febles i poder prendre decisions per a millorar-lo.

Tal com van destacar Anna Lluís Gavaldà i Josep Rosell durant la ponència, amb l’eina: Buscàvem una eina àgil, pràctica, amb una visió molt àmplia i que es pogués complementar amb altres segells i certificacions. D’aquesta manera, l’Eina d’Autoavaluació de l’Ecoeficiència als PAEs, que va dirigida a les organitzacions o institucions que tenen alguna responsabilitat en la gestió dels polígons industrials, es tracta d’un formulari que consta de 216 preguntes ràpides de les quals s’obtenen diversos gràfics d’aranya de la situació del PAE en funció de les diferents àrees temàtiques i paràmetres transversals, a més d’un llistat de millores prioritàries. Aquesta eina ja està disponible a la pàgina web del projecte ININVallès i es pot descarregar després d’omplir un breu formulari.

Iolanda Repullo, cap de Dinamització Empresarial, Vapor Llonch, Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell, i Gemma Navarro, tècnica del PECT ININVallès a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, van ser els encarregats d’obrir la quarta jornada empresarial d’ININVallès que va comptar amb la participació d’Anna Lluís Gavaldà, fundadora i directora de SÍMBIOSY, i Josep Rosell Gallart, consultor a SÍMBIOSY i responsable de projectes a OÎCOS. 

En el final de la sessió es va dur a terme una ronda oberta de preguntes en què els assistents hi podien participar a través del xat de la plataforma i que va ser moderada per Gemma Navarro, qui també va concloure la jornada.

Les Jornades Empresarials d’ININVallès són sessions obertes en línia que tenen l’objectiu de crear un espai per compartir i generar idees al voltant de les operacions i les diferents actuacions del projecte, mentre es donen a conèixer a empreses, persones emprenedores i ciutadania del territori ININVallès.  Amb la voluntat de crear i potenciar sinergies entre les empreses i, al mateix temps apropar la ciutadania en aquest tipus d’accions. Precisament, un dels objectius acomplerts de la jornada va ser l’obertura d’un espai d’interacció amb les persones inscrites, que van poder plantejar les seves pròpies qüestions al grup de professionals.