Joaquim Campoy Rubio és responsable de projectes d’Innovació a la Unitat d’Innovació de la Fundació Parc Taulí. És llicenciat en dret per la Universitat Pompeu Fabra, té un Màster en Dret del comerç europeu i internacional per la Universitat Caledonia de Glasgow i un en Dret de la Propietat intel·lectual per la Universitat de Derby. En aquesta entrevista ens parla sobre la seva operació en el projecte ININVallès, S-ÀVIES/IS. Laboratori d’idees.

Com definiries en una frase en què consisteix la vostra operació?

Les àvies i els avis del Vallès fan futur: la innovació en productes i serveis destinats a l’envelliment actiu i saludable a les mans de la gent gran.    

Per què es fa en el marc de l’ecosistema ININVallès? Quina contribució fa la vostra operació a aquest projecte?  

Perquè la nostra operació pretén capitalitzar el coneixement i l’experiència de la gent gran del Vallès per convertir-ho en un actiu important del territori al servei de la indústria vallesana. El nostre objectiu és que siguin les mateixes àvies i avis els qui marquin les tendències de la innovació en el camp de l ‘envelliment actiu i saludable, a la vegada que participen en el procés de creació de nous productes i serveis dels quals en seran els principals consumidors/usuaris. Les àvies i avis diran a la indústria quins productes i serveis necessiten i com volen que siguin. Aquest nou enfocament permetrà que empreses del Vallès puguin diversificar les seves activitats en el sector de l’envelliment actiu i saludable, o bé, que se’n puguin crear de noves que donin resposta a necessitats específiques de la gent gran.    

Com beneficiarà a la ciutadania i al territori aquest projecte? I a les empreses? Quins coneixement pot aportar l’operació a l’àmbit educatiu

El que busquem amb la nostra operació és apoderar a les àvies i avis del Vallès perquè, mitjançant els seus coneixements i experiència, puguin contribuir a l’especialització i competitivitat de la indústria vallesana en aquells sectors relacionats amb l’envelliment actiu i saludable. Es tracta de posar a disposició de les empreses una font riquíssima de coneixement i experiència com a peça clau en el desenvolupament de nous productes i serveis. Es vol crear un nou escenari on s’ofereixi a la gent gran l’oportunitat de contribuir activament en el desenvolupament industrial del Vallès, ajudant a les empreses a encarar els reptes que presenta l’envelliment de la població i les oportunitats que ofereix la denominada “economia de plata”. La consolidació d’aquesta col·laboració entre indústria i ciutadania permetrà la diversificació de la indústria vallesana, l’atracció d’empreses al territori i la creació de noves iniciatives empresarials, amb la consegüent creació de nous llocs de treball.

La nostra operació també busca potenciar la col·laboració entre gent gran, indústria i acadèmia (universitat i formació professional), en el disseny i prototipatge de nous productes i serveis destinats a l’envelliment actiu i saludable. Això permetrà que els estudiants puguin tenir una experiència pràctica en el món industrial, a la vegada que contribueixen al desenvolupament de la indústria del Vallès.

Teniu algun referent, cas d’èxit o projecte concret que pugui visualitzar la utilització real de l’operació o d’un dels seus elements?

A nivell europeu, existeixen diversos casos d’èxit de participació ciutadana, i en especial de la gent gran, en processos d’innovació”. Un bon exemple és el “Senior Lab” de la ciutat suïssa de Lausanne, que porta temps treballant innovació amb gent gran i que ha atret l’interès de la indústria, tenint com a socis diverses empreses de caire privat i públic del sector de l’alimentació, la mobilitat i les comunicacions. Un altre cas d’èxit és el TechSap Ouest: “L’innovation au service des seniors” de la regió de la Normandia, un Living Lab on convergeixen indústria i gent gran amb l’objectiu de concebre nous productes i serveis . Entre els diferents socis empresarials es troben multinacionals com l’energètica ENGIE i l’asseguradora AXA.

A nivell de Catalunya caldria destacar el treball que es realitza a través de la iniciativa del “Senior Lab” en el marc del Citlab Cornellà, on es busca desenvolupar les capacitats innovadores de la gent gran d’aquest municipi.