L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès està treballant en un cicle de sessions participatives que tenen per objectiu el disseny i conceptualització d’un espai d’aprenentatge i ideació (un Living Lab) al voltant de l’Economia Circular, concepte molt estretament relacionat amb la sostenibilitat i el medi ambient.

El cicle de sessions és dinamitzat per La Salle Technova de Barcelona i està emmarcat dins del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “ININVALLÈS”.

Aquestes sessions estan dirigides tant a qualsevol agent de Sant Quirze del Vallès (escoles i instituts, ciutadania, empreses, comerços, associacions, administració, etc.) com del territori del voltant. Durant els dos primers mesos del 2020 van tenir lloc, amb un gran èxit de participació, les dues primeres sessions en les quals es va treballar: la visió i els objectius, les funcions i usos, els agents i el procés de funcionament, que els futurs usuaris creien més idonis per al Living Lab.

La situació actual, originada per la COVID-19, fa que la tercera sessió no es pugui desenvolupar de manera presencial, tal com estava previst, però es realitzarà de manera virtual.

Participa en aquesta última sessió que té per objectiu principal identificar projectes concrets pel municipi que es podrien desenvolupar a través del Living Lab.

Les sessions estan dissenyades i pensades perquè qualsevol persona hi pugui participar, siguin quins siguin els seus coneixements informàtics.

No haver participat en les sessions anteriors, no entendre el concepte d’economia circular, no saber què són els Living Lab, etc., no seran impediments perquè, abans de l’inici de la sessió, es farà arribar a tots els inscrits un enllaç a una pàgina web amb informació base per entendre: Què és un Living Lab? Què és l’Economia Circular i com s’aplica? Quina és la metodologia de treball? Què s’ha fet a les dues primeres sessions i quins són els resultats?

Dates i inscripcions

La sessió tindrà lloc durant les dues primeres setmanes de maig amb uns moments de connexió síncrona, tothom alhora, els següents dies i hores:

  • Dimarts 5 de maig de 17 a 18 h. Presentació i explicació d’objectius
  • Dijous 7 de maig de 17 a 18 h. Treball en equips I
  • Dimarts 12 de maig de 17 a 18 h. Treball en equips II
  • Dijous 14 de maig de 17 a 18 h. Treball en equips i tancament

Les inscripcions es poden fer fins al 28  d’abril a través del següent enllaç.