Els primers resultats, provisionals, constaten que la majoria de professionals han desenvolupat anticossos anti-SARS-CoV-2

La Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell està realitzant un estudi pioner de la seroprevalença sobre la Covid-19 entre el seu personal sanitari i un grup ampli de pacients, així com en la població de referència a la ciutat de Sabadell i el Vallès Oriental.  Amb aquesta investigació es vol determinar quina part de la població ha desenvolupat immunitat a la COVID-19 i, així, avaluar de quina manera responen els anticossos per tal d’orientar una futura protecció per fer front a la infecció i, al mateix temps, avaluar el grau de resposta als anticossos per orientar sobre la protecció futura enfront de la infecció. Entre els primers resultats (provisionals) de l’estudi, en què ja s’han realitzat 1392 extraccions, s’ha pogut observar que la majoria de professionals del Parc Taulí amb PCR positiva prèvia han desenvolupat anticossos anti-SARS-CoV-2.

L’estudi, finançat per la Fundació Banc Sabadell, consta de tres fases. Actualment, es troba en la primera, destinada al disseny, la creació d’una base de dades, la logística, l’obtenció de les mostres i la posada a punt dels tests serològics. Pel que fa a la segona fase, té per objectiu l’obtenció i l’anàlisi serològica de les mostres i, per últim, en la fase final es realitzarà l’anàlisi de les dades. Durant el primer trimestre de l’any 2021 es té previst fer públic el resultat final de la investigació.

Pel que fa a l’equip responsable de la investigació, el conformen un total de 9 investigadors: Gemma Navarro, de l’àrea d’Epidemiologia; Manel Cervantes i Marta Navarro, del departament d’Infecciosos; Pilar Peña i Rosa Serrano, de l’àrea de Salut Laboral; Juan Francisco Delgado i Germán Julia, del departament d’Immunologia i Isabel Sanfeliu i Mateu Espasa, de l’àrea de Microbiologia.