Aportar valor a noves idees sobre productes, models de negocis, o processos és, en gran part, una feina que correspon al teixit empresarial. La innovació ha de passar per les empreses, no obstant això, si aquestes no formen part d’un entorn per relacionar-se i interactuar  no desenvoluparan un teixit prou competitiu.

Com més orientats cap a la innovació estan aquests entorns empresarials, més probabilitats que les empreses duguin a terme aquesta funció d’innovació de forma eficient. Així, els territoris amb ecosistemes d’innovació més eficients són els més desenvolupats, rics i competitius.

La capacitat d’innovar és un dels factors clau que determinen la competitivitat de qualsevol empresa. Però, què s’entén per innovar? Existeixen definicions d’innovar múltiples i variades. De totes elles, ens agradaria destacar una especialment: ‘Innovar = visionar per inventar. El procés que combina la capacitat d’identificar reptes (visionar) amb la de desenvolupar noves solucions (inventar) que aportin valor al client/usuari i a l’empresa’.

Agència per a la competitivitat de l’empresa, ACCIÓ