L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en el marc del projecte ININVallès, és el responsable de l’impuls de l’economia circular en els sistemes industrials. Així, amb aquesta operació vol millorar l’eficiència en l’ús dels recursos, la reducció de costos i l’impuls de les sinergies entre empreses mitjançant l’intercanvi de materials, energia i aigua.

L’economia circular és un concepte econòmic que s’interrelaciona amb la sostenibilitat, i que té com a objectiu que el valor dels productes, els materials i els recursos es mantingui en l’economia durant el major temps possible, i que es redueixi al mínim la generació de residus. Es tracta d’implementar una nova economia, circular, no lineal, basada en el principi de tancar el cicle de vida dels productes, els serveis, els residus, els materials, l’aigua i l’energia.

L’aprovació del Pla d’Acció per a l’Economia Circular de la Comissió Europea pretén dinamitzar l’economia creant nous llocs de treball i estimulant la creació d’oportunitats de negoci i activitat sostenible en sectors clau. El projecte millorarà la competitivitat del teixit empresarial del territori mitjançant les actuacions d’economia circular identificades, les quals aniran orientades a millorar l’eficiència en l’ús dels recursos, reducció de costos i impulsar sinergies entre empreses mitjançant l’intercanvi de materials, energia i aigua.