Ja no té gaire sentit mantenir un model d’innovació tancat, on el procés d’innovar es limita al coneixement, les idees i les capacitats internes de l’empresa. Aquest model no sol ser sostenible en el temps. Difícilment una empresa pot donar resposta individualment a uns nous reptes cada vegada més sofisticats.

Cal apostar per un model més obert. Ja no competeixen empreses, competeixen ecosistemes. Disposar d’un bon ecosistema augmenta la capacitat innovadora, d’aquesta manera, les empreses que aposten per la innovació i la competitivitat han de fer un esforç per construir-lo. Un ecosistema exitós dependrà del tarannà de les col·laboracions que es teixeixin entre els agents que en formen part. Perquè una col·laboració sigui fructífera i permanent, es necessita que totes les parts de l’ecosistema aportin valor i que n’obtinguin algun benefici. Si un col·laborador no aporta cap valor o no obté cap benefici, la seva participació no té sentit.

La competitivitat de qualsevol empresa vindrà determinada per la qualitat del seu ecosistema.