Com a entitat que lidera i coordina el projecte ININVallès, l’Ajuntament de Sabadell està al càrrec del seguiment i el control de les operacions dels socis del PECT. El seu objectiu és el de garantir que les operacions segueixin el cronograma previst i que s’ajustin als objectius del projecte, així com proposar correccions en el cas que no es compleixin.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Sabadell està al càrrec de les justificacions emeses pels socis i per la mateixa institució; de les tasques de gestió econòmica i financera i de la coordinació dels socis en els informes justificatius; de la planificació i l’organització dels òrgans de governança, i de les reunions periòdiques de seguiment.

Pel que fa a la comunicació del projecte, l’entitat també s’encarrega de la comunicació periòdica de novetats, de recordatoris i de documentació, de la publicació de notícies a la pàgina web i de la gestió de mitjans i de les xarxes socials.