En el marc de la jornada en línia ‘Vallès, territori innovador, Genís Roca, president de la consultora especialitzada en transformació digital, RocaSalvatella, i coordinador del grup de treball Catalunya 2022 impulsat per la Generalitat de Catalunya per crear un pla per afrontar la crisi de la COVID-19, va impartir la ponència ‘Actualitzar com s’innova’. Roca va iniciar la sessió destacant com:

Les condicions més idònies per la innovació són aquelles que vénen generades pel seu entorn’.

En la seva xerrada, Genís Roca va posar èmfasi en la importància d’innovar i en com, les persones/empreses innoven per necessitat. Així, Roca es va referir al moment actual de crisi com a un moment clau per a les empreses, ja que ‘s’ha obert una finestra de prova i assaig’.

‘Innovar és canviar, fer les coses d’una altra manera. El principal motiu que tenim per introduir canvis és la necessitat. La situació que estem vivint actualment ens mou a innovar’

En aquest sentit, Roca va destacar l’important canvi de la cultura industrial que estem vivint. Així, va explicar com hem passat de la cultura industrial del Time To Market, període de temps que es tarda a fabricar un producte fins a llençar-lo al mercat, a la cultura del Time-To-Test, és a dir, un període de temps en què podem provar, cosa que obre la porta a la innovació. Un canvi impulsat, en bona part, per la crisi actual. Segons Roca:

‘Aquest any és l’any de fer proves de nous models de procés que marcaran una diferència competitiva el 2022. La rigidesa és el principal problema que té la innovació’.

Torna a veure la intervenció de Genís Roca a la jornada en línia ‘Vallés, territori innovador’