La Universitat Autònoma de Barcelona es troba al capdavant de l’Observatori d’Intel·ligència Competitiva, una operació adreçada a implementar i difondre un servei de vigilància tecnològica desenvolupant una eina i formant a les empreses del territori PECT en el seu ús.

D’aquesta manera, la UAB s’encarrega de la creació d’una plataforma que permeti la cerca d’informació tecnològica sobre patents d’un determinat camp d’actuació. També, és responsable de la realització i la publicació d’un mapa de coneixement a partir de les capacitats dels grups de la universitat, centres tecnològics, etc., així com dels serveis científico-tècnics disponibles.

L’establiment d’un programa de formació per a empreses en matèria de patents i l’anàlisi de la informació d’aquestes, és també una de les seves tasques essencials, així com el servei d’assessorament específic en matèria de vigilància tecnològica, per a la gestió de la plataforma i l’assessorament en la definició dels perfils, de forma que les empreses tinguin un acompanyament al llarg de la vigilància tecnològica que realitzin.