El sr. Antoni Garrell ha estat a la Direcció de la Fundació del Disseny Tèxtil des de novembre 1997 fins al 31 d’agost del 2021 i és el màxim responsable de la tercera operació del projecte ININVallès, Tecnodisseny. És  enginyer Industrial, Màster en Gestió i Administració i ha cursat estudis de doctorat en Sistemes de Suport en la Presa de Decisió.  Des de 1975 ha desenvolupat una intensa activitat professional, tant en la consultoria organitzacional i estratègica com en l’àmbit de la tecnologia computacional aplicada a la producció, la gestió, el màrqueting i els continguts, ocupant diverses posicions en empreses com Arthur Andersen, Calfinsa, La Caixa o la Fundació Universitat i Tecnologia La Salle, de la qual fou director general. A banda,  ha acompanyat l’activitat professional amb una significativa tasca acadèmica, cosa per la qual és membre de Consell d’administració en diverses empreses i recentment dintre del sector sanitari. En la següent entrevista, Antoni Garrell ens explica els principals inputs del projecte en el marc de l’acció de la qual n’és responsable.

Com definiries en una frase en què consisteix la vostra operació?

El projecte TECNODISSENY planteja la creació d’un nou concepte denominat Tecnodisseny, entès com la perfecta comunió de tots dos mons (tecnologia i disseny) com a parts complementàries. L’objectiu principal és identificar reptes, desafiaments de negoci, idees d’innovació per al desenvolupament industrial i econòmic de proximitat a través d’un nou espai per a la mobilització de coneixement i talent.

El projecte TECNODISSENY busca, en primer lloc, facilitar la innovació i consolidar la transformació del model productiu el Vallès, d’acord amb els reptes i oportunitats  de la IV Revolució Industrial, en un marc de desenvolupament sostenible. En segon lloc, vol a  atraure i retenir talent per potenciar la competitivitat a partir de processos col·laboratius oberts i d’impacte global amb criteris de transversalitat disciplinària i sectorial. Un projecte conjunt amb altres institucions sabadellenques que ha permès implementar un co-working al centre de la ciutat, en el si de l’illa de la Creativitat i la Innovació.

Per què es fa en el marc de l’ecosistema ININVallès? Quina contribució fa la vostra operació a aquest projecte?

El Vallès és un dels motors productius de Catalunya, la seva aportació al PIB català ronda el 15%; quant al Valor Afegit Industrial Brut (VAB) el Vallès aporta al conjunt de Catalunya, una mitjana d’un 25%. Això és gràcies a l’arrelament d’indústries intensives en coneixement i en ús de tecnologia, com les del sector químic i farmacèutic, d’equipaments electrònics i del sector manufacturer, com la metal·lúrgia o els sectors del plàstic i tèxtil-confecció. El Vallès té una situació geoestratègica cabdal, articulada per la B30, amb un pes industrial important i ocupa les primeres posicions quant a producció industrial, amb alts índexs de competitivitat i, a la vegada, amb una significativa presència d’universitats, centres de recerca i empreses emergents, que són clau per la innovació i el dinamisme econòmic de futur.

El projecte Tecnodisseny contribueix a la innovació del territori mitjançant una transformació competitiva i econòmica del territori per generar activitat econòmica sostenible i llocs de treball. Va néixer amb la voluntat de posicionar el Vallès com a impulsor especialitzat de la innovació i el disseny en els sistemes industrials, fomentar la cultura innovadora i emprenedora, donar suport al descobriment de noves tecnologies, nous productes i serveis i apostar per l’especialització de les empreses i dels perfils ocupacionals cap al tecnodisseny. El projecte sorgeix de la necessitat de donar resposta als desafiaments actuals d’un món globalitzat i submergit en una autèntica revolució tecnològica, a la qual la societat tracta d’adaptar-se. Un nou espai de treball a Sabadell, espais coworking 4.0, que aporten l’oportunitat de trobar i relacionar-se amb altres professionals amb els quals treballar, comparar, compartir i aprendre. Aquesta nova realitat laboral ens pot fer arribar a ser més productius, més competitiu i  més creatius.

Com beneficiarà a la ciutadania, les empreses i els centres de formació del territori aquest projecte?

El projecte Tecnodisseny es centra  en l’articulació, el foment i la consolidació d’un ecosistema d’innovació de base tecnologia i de disseny, reconegut internacionalment,  per potenciar les empreses, atraure inversions i talent. Un ecosistema, un hub d’innovació, en què cooperaran sinèrgicament empreses consolidades, empreses emergents, emprenedors, centres tecnològics, universitats, centres de recerca i inversors. Un territori on simbiòticament participen administracions, organitzacions publicoprivades i iniciativa privada, amb la finalitat de donar resposta als reptes de futur en un marc de sostenibilitat, creació d’ocupació, competitivitat, sobirania tecnològica, digitalització i valorització dels avenços tècnics i científics. 

En definitiva, un centre per ajudar, en primer lloc, a curt i mitjà termini a la reactivació  i  recuperació/millora de la competitivitat del teixit productiu del Vallès, en especial a les pimes i microempreses. En segon lloc, a mitjà i llarg termini, en acompanyar-les en el procés d’innovació, digitalització i assumpció dels principis de desenvolupament sostenible i economia verda.

Com ho feu per arribar a les empreses i al conjunt del territori?

Mitjançant una  tasca col·laborativa, sorgida del treball compartit en un espai físic amb extensions virtuals, entre emprenedors,empreses emergents, empreses i estudiants dels darrers anys, que comparteixen coneixement, fomenten sinergies, generen comunitat per obtenir resultats del seu treball i de forma conjunta potencien el treball en xarxa. És una contínua activitat amb l’objectiu nuclear d’impulsar noves idees i ajudar a la societat i l’economia a afrontar els reptes de futur, permetent alhora identificar coneixement emergent i innovació tecnològica arreu. La suma de tot plegat fomenta la generació de coneixement propi, amb voluntat de compartir-la, tant de manera altruista, com fomentant l’activitat econòmica per possibilitar la sostenibilitat de la iniciativa.