La Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell és l’encarregada de l’acció 4 del projecte ININVallès, la innovació. Pretén crear un espai i una metodologia per a la captació de les necessitats de la població major de seixanta anys i, posteriorment, transformar-les en oportunitats empresarials.

Dins del sector de la salut, Catalunya, juntament amb les orientacions de l’OMS i la UE, s’ha compromès a desenvolupar en els pròxims anys una estratègia pròpia per fomentar l’envelliment actiu i saludable, és a dir, optimitzar les oportunitats de salut física, social i mental de la població gran perquè puguin gaudir d’una bona qualitat de vida a mesura que envelleixen. En aquesta línia, l’operació 4 del projecte europeu vol fomentar el treball conjunt entre empreses, l’hospital Parc Taulí, serveis socials i l’Escola Superior de Disseny Industrial (ESDi) per tal de crear sinergies que potenciïn la transferència tecnològica al parc empresarial i industrial del Vallès i crear nous productes encarats a la millora de l’envelliment actiu i de la salut de la gent gran.