Un 31% de les empreses declarades innovadores segons l’informe Cotec 2020, ha col·laborat amb altres agents de l’ecosistema per desenvolupar els seus projectes innovadors.

Els col·laboradors preferits són:

  • Proveïdors (46.9%)
  • Centres de recerca (35.5%)
  • Universitats (33.1%)
  • Administració Pública (10.4%)
  • Competidors o empreses del sector (22.9%)

És rellevant tenir en compte com es mostra una evolució creixent pel que fa a la col·laboració amb centres de coneixement i menys amb proveïdors. Aquesta evolució sembla apuntar a un canvi de tendència en l’optimització de processos (amb proveïdors) per a la innovació. Les empreses innovadores aposten cada vegada més en una innovació oberta, tot i que encara no està consolidada.

Des del projecte ININVallès es vol potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació de manera transversal a les empreses, comptant amb actors clau per a l’ecosistema innovador i per tal de posicionar el Vallès com a referent de la innovació i el disseny per a la indústria en l’àmbit europeu.